Versión para impresiónVersión para impresión

FeSP | FeSMC  | FICA UJP | UPA | UPTA

 

FeSP-UGT

Sectores: Administración Xeral do Estado, Administración Autonómica, Administración Local, Saúde e Servicios Sociosanitarios (inclúe sanidade privada e pública), Postal, Servicios á Comunidade, Persoal Auxiliar de Servicios - Universidade, Persoal Auxiliar de Servicios - Función Pública, Profesorado Universitario, Profesorado de Ensino Público, Ensino Privado, Autoescolas e Academias.
 
García Barbón, 65 - 6ª  36001 - Vigo
Teléfono: 886. 132. 759 
Correo electrónico: federal@fespugt.eu
 

⇒ Página Web

⇒ Facebook

⇒ Twitter

⇒ Youtube


FeSMC-UGT

Sectores: Comercio e Grandes Almacéns, Operadoras e instaladoras de Servizos Telefónicos, prestación de servizos de telecomunicación e informáticos, Artes Gráficas, Espectáculos, Industria Audiovisual e fotográfica, Prensa, Publicidade, Radiodifusión, Banca, Bolsa, Caixas de Aforro, Caixas Rurais, Establecementos Financeiros de Crédito, Contact Center, Despachos de Técnicos Tributarios e Asesores Fiscais, Empresas de Consultoría, Estudos de mercado e de Opinión Pública, Empresas de Xestión e Mediación Inmobiliaria, Empresas de Traballo Temporal, Xestorías Administrativas, Enxeñerías e Oficinas de Estudos Técnicos, Mediación en Seguros Privados, Notarios e Persoal Empregado, Oficinas e Despachos, Rexistros da Propiedade e Mercantís, Seguros, Reaseguros e Mutuas, Servizos de Prevención Alleos, Aloxamento, establecementos de comidas e bebidas, parques temáticos axencias de viaxes, aluguer de vehículos, bingos, casinos, administracións de loterías, despachos expendedores de xogos do estado e autonómicos, ONCE. salas de apostas empresas de subministración de comidas preparadas, coidadores e monitores de comedores escolares, colectividades, Cabinas telefónicas, desinfección, desinsectación e desratización, xardinería, limpeza de edificios e locais, barberías, institutos de beleza e ximnasios, recuperación de residuos e materias primas secundarias, traballo doméstico, seguridade privada, servizos auxiliares, Compañías Aéreas, Handling, transportes de viaxeiros e mercadorías por estrada, transporte sanitario, autotaxi, paquetería, aparcadoiros, loxísticas, autoestradas de peaxe, transportes de viaxeiros e mercadorías por ferrocarril, operadoras de infraestrutura ferroviaria, trafico marítimo, pesca, acuicultura, portos do Estado, autoridades portuarias, estiba e desestiba, aduanas, consignatarias.
 

García Barbón, 65 - 2ª  36001 - Vigo
Teléfono: 986. 447. 434
Correo electrónico: pontevedra@fesmcugt.org

⇒ Página Web

FICA-UGT

Sectores: Metalurxia, produtos metálicos, maquinaria, bens de equipo, automoción e compoñentes, electrodomésticos, maquinaria de oficina e varios, construción e materiais, madeira, mobles e industrias manufactureiras, agrario e manipulado hortofrutícola, alimentación, bebidas e tabaco, enerxía, forestal, minería, química e téxtil-pel.
 
García Barbón, 65 - 4ª  36001 - Vigo
Teléfono: 986. 227. 548
Correo electrónico: cef@fica.ugt.org
 
 
 
 
 
 

UJP-UGT

Sectores: Pensionistas, xubilados e prexubilados

García Barbón, 65 - baixo  36001 - Vigo
Teléfono: 986. 443. 428
Correo electrónico: ugt@ujp.ugt.org

​⇒ Página Web