UGT Vigo

e comarca

Novas

Vigo mobilízase para demandar “Traballo decente xa”

Miles de persoas participaron hoxe nas concentracións, convocadas por UGT-Galicia, xunto con CCOO, nas cidades e vilas galegas para conmemorar a Xornada mundial polo traballo decente que ven promovendo a CSI cada 7 de outubro dende o ano 2008.

Nesta ocasión, esta xornada foi convocada baixo o lema “Alto á avaricio corporativa. Non aos contratos lixo, aos baixos salarios e á precariedade. Traballo decente xa!”.

Se os gobernos non poñen límites e condicións á actuación das empresas e estas perseguen como único obxectivo obteren o máximo beneficio ao menor custo, o modelo económico e comercial —baseado en cadeas de subministracións, grandes multinacionais, deslocalización de empresas, subcontratación e franquías— acrecentará a explotación, a desigualdade e a pobreza en todo o mundo.

Nos ámbitos nacional e internacional, este modelo no que prima a avaricia prexudica a millóns de persoas que traballan en condicións de escravitude, explotación ou irregularidade, por salarios baixos ou miserentos que estenden a pobreza. Un modelo que, ademais, suprime dereitos fundamentais, incluídos os que lles permiten ás traballadoras e traballadores organizárense, negociaren e defendérense colectivamente. As políticas de austeridade, as sucesivas reformas laborais e a lei mordaza agravaron a situación.

UGT esixe traballo decente, respecto aos acordos de negociación colectiva e aos dereitos laborais das persoas directamente empregadas polas empresas e as grandes multinacionais, pero tamén dos traballadores e traballadoras que constitúen unha man de obra oculta mediante as diferentes fórmulas de subcontratación, deslocalización ou franquías. É preciso establecer mecanismos reais e efectivos que permitan esixir responsabilidades ás empresas pola súa actuación, tanto dentro coma fóra do noso país.

UGT, con motivo da Xornada Mundial polo Traballo decente, esixe:

Garantir por lei que as empresas que subcontraten —mediante calquera fórmula— sexan responsables subsidiarias dos salarios e da protección social dos traballadores e traballadoras das empresas subcontratadas, con independencia de onde se atopen.

Esixirlles ás empresas que utilizan cadeas de subministración que todos os seus provedores, tanto no noso territorio como no estranxeiro, manteñan condicións de emprego decentes, respecten os convenios colectivos e os dereitos fundamentais, incluídos os dereitos sindicais.

Establecer por lei, como requisito na contratación pública, que as empresas con que se contraten bens ou servizos respecten os convenios colectivos aplicables e condicións de traballo decente, unha esixencia que estendemos ás franquías e filiais das grandes empresas, tanto no noso país como no estranxeiro.

Derrogar as reformas laborais de 2010 e 2012, e recuperar

Ler máis...

Arranca en Vigo o XXI Encontro sindical da muller

 
UGT-Vigo | jueves, 6 de octubre de 2016

As unións comarcais de UGT e CCOO en Vigo organizan, en colaboración co Concello de Vigo, este xoves e venres na cidade olívica o XXI Encontro sindical da muller no que se debaterá sobre “A igualdade no mercado laboral. Superando obstáculos. Rompendo barreiras”.

A precariedade laboral, a discriminación salarial, as dificultades para conciliar a vida persoal, familiar e laboral, as menores taxas de ocupación ou a grande invisibilidade das situacións de acoso sexual e por razón de sexo nos centros de traballo son altas barreiras ás que as mulleres se enfrontan nas empresas e, por suposto, á violencia de xénero que ten repercusións en todos os eidos.

Por iso, nestas xornadas, a través da exposición de diversas ponentes farase fincapé na importancia do apoderamento, de concibir a empresa en feminino, das medidas de conciliación, da loita contra a violencia de xénero, así como, dos mecanismos e ferramentas dispoñibles para actuar fronte a situacións de discriminación desde a perspectiva de xénero.

Concretamente, o xoves día 6, terá lugar o acto de apertura no Hotel Coia de Vigo ás 10.00 horas. Neste intervirán a concelleira de Igualdade, Normalización lingüística e Xuventude do Concello de Vigo, Uxía Blanco; a secretaria de Igualdade e Política social da Unión comarcal de CCOO de Vigo, Elena Rodríguez; e María Dolores Somoza en representación da Unión comarcal de UGT de Vigo.

Xa ás 10.30 a especialista en emprendemento feminino Fátina Rodríguez falará sobre “Empresa en feminino: a realidade do emprendemento e as políticas de igualdade”.

Ás 12.00 horas está programado un obradoiro sobre “Técnicas e importancia da utilización dunha linguaxe inclusiva” que dirixirá Llerena Pedrozo, feminista especializada en comunicación, xénero, cultura e medio ambiente.

Estes encontros retomaranse o venres, día 7, a partir das 9.30 horas cunha intervención sobre “O acoso sexual e o acoso por razón de sexo no ámbito laboral” que correrá a cargo da secretaria da Muller, Xuventude e Cooperación do S.N. de CCOO de Galicia, Mabel Pérez.

Ás 10.15 a secretaria de Igualdade, Xuventude e Movementos sociais de UGT-Galicia, Mónica Rodríguez explicará o “Protocolo para a detección e tratamento de situación de violencia de xénero na empresa”.

Pola súa banda, Carmen Clavería, psicóloga clínica, especialista en intervención social con mulleres, dirixirá o obradoiro sobre “Sensibilización contra a violencia de xénero” a partir das 11.30 horas.

Ás 12.30 daranse a coñecer as conclusións froito desta dúas xornadas de traballo e ás 13.30 terá lugar a clausura

Aumenta o paro e o escaso emprego que se xera é precario con tan só un 7% de contratación indefinida

O desemprego medra, segundo os datos do paro de setembro publicados hoxe polos servizos públicos de emprego. O escaso emprego que se crea é moi precario, sendo a porcentaxe de contratación indefinida sobre o total de tan só o 7,21 por cento, e mantéñense os altos niveis de desprotección, xa que a taxa de cobertura deixa fóra ao 46,7 por cento dos desempregados.

Continúa producíndose un abuso inxustificado da contratación temporal que, xunto á desvalorización salarial, están conducindo cara un modelo de crecemento desequilibrado que está empobrecendo aos traballadores e á poboación en xeral.

Este é o modelo que afianzou a política de recortes do Goberno e que provocou que os fogares en Galicia perderan máis do 4 por cento da súa renda dende o 2012 e que o 25,7 por cento da poboación galega viva en risco de pobreza e exclusión social.

Deste xeito estase consolidando a figura do traballador pobre, persoas que, a pesar de ter un posto de traballo, non gañan o suficiente para saír do limiar da pobreza. E os gobernos do PP, tanto en Galicia como no Estado, agora en funcións, son os principais responsables.

Ler máis...

UGT e CCOO denuncian a cara “B” do turismo en Galicia

Na actualidade atopámonos cunha situación no mercado laboral froito da crise económica iniciada no ano 2008, que provocou unhas elevadas cifras de desemprego e exclusión social, así como, unha redución nos ocupados das condicións socio-laborais reflectidas en baixos salarios, temporalidade e parcialidade.

A rama de actividade da hostalería e restauración dá traballo a 77.000 persoas en Galicia. Son 40.000 traballadores asalariados dos servizos de restauración, 19.400 camareiros e cociñeiros propietarios e 12.000 directores e xerentes de empresas de aloxamento, restauración e comercio.

É un sector que tivo un incremento da ocupación no período de crise. Pero hai que ter moi en conta dous aspectos que categorizan esta actividade. Por un lado, un elevadísimo peso da contratación a tempo parcial, se no conxunto de actividade económica a parcialidade é dun 15% do total, nesta rama supérase o 26%. É unha das ramas de actividade económica con maior parcialidade.

Por outro lado, nesta rama de actividade hai unha elevadísima temporalidade, estacionalidade e rotación laboral. A estacionalidade ven reflectida nos datos do terceiro trimestre, sendo este onde máis emprego hai na rama, quince mil máis que no primeiro trimestre do ano no que hai menor ocupación.

A temporalidade compróbase ca tipoloxía da contratación rexistrada. Se no total de contratos realizados en Galicia no ano 2014, 95 de cada cen son temporais, no caso da hostalería son máis temporais, 96 de cada cen.

A rotación laboral, é dicir, cantos contratos hai que realizar para ter un emprego, neste sector é moito máis elevadaque na media dos sectores de actividade económica. Tan só centrándonos no número de contratos rexistrados dende 2009 hai un aumento na hostalería de nada menos que o 97%, é dicir, case duplícase o número. Na media dos sectores este incremento é do 15%. Para aumentar a ocupación dende 2009, tan só nun 4% tivéronse que duplicar o número de contratos rexistrados.

Ler máis...

 

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego do sindicato e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.

 

R/ García Barbón, 67             36201 Vigo
Teléfono: 986443428
Fax: 986228926
Email:  ugtvigo@galicia.ugt.org

Delegación

UGT Porriño

​Antonio Palacios, s/n
36400-Porriño
986336552

UGT Vigo nas RRSS

 

        

 

 V igo_2017_FomentoAsoc.jpg

 

Vigo_2017_FomentoEmp.jpg

 

PAE_ACTIVIGO_2017.jpg

 

 

 

Facebook