UGT Vigo

e comarca

Novas

A Inspección de Traballo da a razón a UGT no asunto das subcontratas de Amazon

Unión Xeral de Traballadores vén denunciando graves irregularidades de empresas subcontratadas por Amazon na plataforma loxística do Porriño (Vigo) para o transporte e distribución dos seus envíos. O Sindicato alertou en innumerables ocasións dos abusos constantes que sofren os traballadores destas subcontratas e, en consecuencia, presentou varias denuncias ante a Inspección de Traballo nos últimos meses. Unha delas debeuse ao tipo de contratación empregada en relación ao volume de contratos temporais e céntrase na empresa Typsa Delivery, aínda que non sería a única se extrapolamos esta realidade que UGT denuncia a un contexto nacional.

Neste sentido, a Inspección de Traballo deulle a razón a UGT-Vigo en resposta a unha das denuncias presentadas polo Sindicato polo tipo de contratación empregada pola citada empresa subcontratada por Amazon na súa base do Porriño (a única en toda Galicia ).

Análise da resolución da Inspección de Traballo

Entre os argumentos expostos, céntrase nas normas de goberno, que insisten na necesidade de coincidir cunha identificación suficiente do traballo e servizo que se usa como causa de temporalidade. E, por suposto, que esta obra ou servizo que constitúe a causa do obxecto, mesmo cando coincida coa actividade propia da empresa, ten que presentar a súa propia autonomía e substantividade, non podendo recorrer á fórmula contractual escollida nos respectivos contratos baixo exame.: “Servizo Amazon para a distribución local das rutas planificadas en Vigo, centro Amazon Vigo”.

Como a empresa Typsa Delivery ten como actividade recoñecida o transporte de mercadorías, e no centro de traballo de Vigo, o volume total da estrutura de capital humano que a compón baséase en contratos temporais, e isto segundo o comunicado Mercantil debido á súa ligazón á temporalidade do contrato comercial asinado co cliente e que implica o servizo prestado. Isto contradí o sentido da norma cando fala da excepcionalidade desta modalidade contractual en comparación co contrato indefinido que é o contrato de traballo privilexiado no sistema xurídico laboral español e que é o que articula a actividade e serve como asemblea ás circunstancias valoradas formal e causalmente na lei para xustificar a contratación temporal.

A doutrina decidiuse sobre a necesidade de autonomía e substantividade adecuada para concorrer ao servizo prestado dentro da actividade da empresa. O seu contido, en canto ao detalle da causa que o xustifica e supón o seu obxecto, debe especificarse e identificarse suficientemente, con precisión e claridade. E tamén neste sentido, o Tribunal Supremo, a Sala do Social, ditaminou amplamente, ver as sentenzas de 2010, do 9 e 29 de abril.

Ler máis...

UGT FICA Vigo insta á Xunta a traballar por un plan para o naval vigués co fin de manter o emprego e aproveitar as baixadas produtivas para a formación dos traballadores

Foto de M.Moralejo / La Voz de Galicia

 

UGT FICA Vigo ven de dirixirse mediante un escrito á Dirección territorial da Consellería de Emprego en Vigo para alertar da importante falta de pedidos que se está a rexistrar no sector naval da ría de Vigo, onde as gradas dos principais estaleiros (H.J Barreras, San Enrique, Metalships...) estarán baleiras de novas construcións, provocando unha falta de empregabilidade importante tanto nas empresas principais como nas auxiliares.

Estamos en:

R/ García Barbón, 67             36201 Vigo

Teléfono: 986443428
Fax: 986228926
Email:  ugtvigo@galicia.ugt.org

Delegación

UGT Porriño

​Antonio Palacios, s/n
36400-Porriño
986336552

 

Enlace as webs das Federacións:
 
 

 

 

UGT Vigo nas RRSS

 

        

 

 V igo_2017_FomentoAsoc.jpg

 

Vigo_2017_FomentoEmp.jpg

 

PAE_ACTIVIGO_2017.jpg

 

 

 

Facebook