UGT Vigo

e comarca

Novas

2021, o obxectivo debe ser manter os ERTE e derrogar as reformas laborais

Os datos de paro e afiliación confirman, unha vez máis, a absoluta dependencia da actividade e o emprego da evolución da pandemia, por tanto, falar de emprego supón garantir en primeiro lugar a saúde da poboación e acelerar o proceso de vacinación que acaba de iniciarse.

Mentres tanto, é vital seguir protexendo as rendas e os empregos en empresas e fogares. Non é o momento de escatimar recursos, senón de investir. Un primeiro paso para iso foi a aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado para 2021, pero tamén é imprescindible prorrogar o actual acordo dos ERTE, que termina o 31 de xaneiro. Este acordo debe servir para axudar ás empresas, pero ao mesmo tempo debe garantir a permanencia do emprego unha vez superada a crise, é dicir, evitar despedimentos.

Doutra banda, é preciso que aumente o Salario Mínimo Interprofesional, porque a súa conxelación é inxusta, para os traballadores e traballadoras que menos gañan, e contraproducente para a economía e o emprego e acordar, canto antes, un novo Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva que substitúa ao que finalizou o 31 de decembro.

O Sindicato considera que as organizacións empresariais deberían abandonar a actitude de bloqueo e apoiar estas dúas actuacións, tal e como fixeron ata o de agora cos acordos sobre ERTE.

UGT-Galicia lembra que o impacto da pandemia non pode ocultar os desequilibrios esenciais do noso mercado laboral, sobre todo, a elevada precariedade, que fai que moitos empregos sexan fráxiles, volátiles e pouco produtivos. Neste sentido, é urxente acometer a derrogación da reforma laboral de 2012, como paso previo para construír un novo marco laboral máis equilibrado e eficiente, que permita que a próxima reactivación realícese sobre a base da creación de emprego de calidade, estable, seguro, máis produtivo e mellor retribuído.

Baixando á realidade estatística, a cifra de desemprego sitúase en Galicia no mes de decembro en 189.587, medra con respecto a novembro en 2.115, 1,13% (menos acusada é no conxunto do Estado, que medra o 0,96%).

En termos interanuais, o desemprego increméntase en 24.279 persoas, o 14.69% máis en Galicia, e 724.532 parados máis no Estado, máis acusado na media estatal, o 22.9%. As cifras falan por si mesmas, 189.587 desempregados en Galicia e 3.888.137 no Estado.

O incremento do desemprego en Galicia en termos interanuais sitúase ó ritmo da crise de 2008

O aumento en Galicia do desemprego en termos interanuais, como se comproba no cadro de evolución, sitúase nos volumes de crecemento da crise do 2008.

 

Pandemia, desigualdade e pobreza

É urxente que todas as administracións públicas aumenten as políticas sociais e fiscais para redistribuír a riqueza, reducir a desigualdade social e erradicar a pobreza.

A pandemia provocou un incremento considerable da pobreza e da desigualdade social en todo o mundo. Na Unión Europea, "aumentou a pobreza" e evidenciou "as vulnerabilidades sociais e sanitarias en Europa" como ha recoñecida a propia presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Efectivamente, en Europa a desigualdade entre países aumentou entre un 2,5 % e un 4 %, mentres que a desigualdade dentro dos países creceu entre un 5 % e un 12,1 %, segundo os datos da Universidade de Oxford e da Universidade Complutense de Madrid.

Por desgraza, en España a situación non é distinta. Así queda testemuñado no estudo presentado por Funcas que hai que ler con detemento. Nesta investigación, móstrase que máis de nove millóns de individuos, equivalente a unha de cada cinco persoas no noso país, atópanse en risco de pobreza.

Un síntoma representativo desta vulnerabilidade social, que debe preocuparnos, é o aumento de actuación de Ong como Cruz Vermella, a Federación Española de Bancos de Alimentos ou Cáritas que están a ser desbordadas nalgunhas comunidades polo contexto sociosanitario xerado pola pandemia e que incrementou a súa actuación entre un 40% e un 60% nos primeiros 6 meses da pandemia. O labor destas Ong é moi importante, pero en ningún caso pode substituír a responsabilidade do Estado central e do resto de administracións públicas autonómicas e locais. Non podemos solucionar esta situación con caridade senón con xustiza social e mellora dos servizos públicos.

Con todo, a situación parece non acabar aquí, existen 2,2 millóns de empregos vulnerables en empresas con elevada débeda, sobre todo nos sectores máis afectados pola pandemia, "cuxo mantemento só será posible se estas empresas en hibernación poden reactivarse", segundo o citado informe.

A pandemia é unha traxedia mundial pero non está a afectar a todos por igual, está embistiendo principalmente aos sectores máis vulnerables da sociedade, como comprobamos, por exemplo, coas residencias dos nosos maiores ou cos estudantes sen recursos afectados pola fenda dixital. Por tanto, é tamén unha cuestión de clase: os traballadores, os parados e o resto de sectores populares e as súas familias son os principais afectados por esta crise sociosanitaria.

De feito, sabemos que as persoas de clase social baixa ou en risco de exclusión social teñen máis posibilidades de ser afectados gravemente polo propio Covid. En primeiro lugar a súa condición socioeconómica lévalles a compartir hábitats frecuentemente con outras persoas, aumentando así o risco de contaxio. En segundo termo, tenden a utilizar medios de transporte públicos onde o virus é máis fácil de transmitir. E por último, as persoas en situación de rega de pobreza teñen ata dúas ou tres veces máis probabilidade de padecer enfermidades crónicas, como diabetes e obesidade, que as persoas de clases sociais máis altas, predisponiéndolas a estas a unha situación de maior vulnerabilidade e a consecuencias máis graves se contraen o virus.

Por todo isto, é necesario e urxente que todas as administracións públicas españolas aúnen todos os seus esforzos para elaborar políticas sociais e fiscais que teñan como obxectivos a redistribución da riqueza, a redución da desigualdade social e a erradicación da pobreza. Para superar esta crise social e sanitaria os servizos sociais e a protección ás persoas máis vulnerables deben ser o primeiro.

Estamos en:

R/ García Barbón, 67             36201 Vigo

Teléfono: 986443428
Fax: 986228926
Email:  ugtvigo@galicia.ugt.org

Horarios:

L a J de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h

Viernes de 9:00h a 14:00h

Agosto: 9:00h a 14:00h

 

Delegación

UGT Porriño

​Antonio Palacios, s/n
36400-Porriño
986336552

 

Enlace as webs das Federacións:
 
 

 

 

UGT Vigo nas RRSS

 

        

 

 V igo_2017_FomentoAsoc.jpg

 

Vigo_2017_FomentoEmp.jpg

 

PAE_ACTIVIGO_2017.jpg

 

 

 

Facebook